444 33 08 - 0(326) 223 6116-17-18-19 Arayın veya online rezervasyon yapın.  Online Rezervasyon

Antakya

Birçok etnik kökenli dinlere, farklı birçok topluluğa ev sahipliği yapan kentimiz UNESCO Barış kenti adayı olmuş ve ikinci kent seçilmiştir.

Hristiyanlığın yayıldığı ilk mağara kilise olan St.Pierre Kilisesi Antakya’da dır.

Antakya Mozaik Müzesi, Mozaikleri bakımından Dünyada 2.sırada yer almaktadır.

Kuzey’den güneye ters akan tek nehir olan Asi Nehri Antakya’da yer alır.

Dünyada meşalelerle aydınlatılan ilk sütunlu cadde olan Herod Caddesi ( Kurtuluş Caddesi) Antakya’da dır.

Şehir merkezinde yer alan Habib-i Neccar Camii, Anadolu’da yapılan ilk cami olma özelliğini taşır.

Tarihçe:

M.Ö. 300 yılında, Silpius Dağı eteği ve Asi nehri arasında kurulan Antakya, Roma İmparatorluğunun 3. Dünyanın 4. Büyük kentiydi. Mezopotamya ve Suriye’nin yönetimi için çıkan savaşta a galip gelen taraf, Büyük İskender’in komutanlarından Seleucus olmuştur ve böylelikle kente Babası Antiochus’un adını vermiştir. M.Ö.64 yılında Roma Hâkimiyetine geçene dek Antakya, Selecus krallığının başkenti olarak kalmıştır.

Cumhuriyet Dönemi:

Hatay, anavatana katılmadan önce 2 Eylül 1938 tarihinde 10 aylık bir süreyle varlığını sürdüren Hatay Devleti kuruldu. 16 Haziran 1939’da TBMM kararıyla Toprakları, Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) belgelerinde İskenderun Sancağı olarak yer alan bölgeydi. 16 Haziran 1939’da TBMM’nde alınan kararla Türkiye ile Hatay Devleti arasındaki sınır çizgisi kaldırılarak geçersiz kılındı. 23 Temmuz 1939’da ise anavatana katılma, son Fransız kıtasının kışladan çıkmasıyla ve Fransız kıtasının da yer aldığı törenle kışlaya Türk bayrağı çekilmesiyle tamamlanmış oldu.

Gezilecek Yerler:

St.Pierre Kilisesi ,Ortodoks Kilisesi ,Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, Antakya Arkeoloji Müzesi

Titus – Vespasianus Tüneli ve Kaya Mezarları, Çevlik Ören yeri, Hızır Türbesi ve Musa Ağacı

Vakıflı Ermeni Köyü, Beşikli MağaraSt.Simon Manastırı , Harbiye ,Habib-i Neccar Camii

Ulu Camii, Meydan Hamamı , Bakras Kalesi ,Batıayaz.